VAD ÄR SKADEKOSTNADSREDUCERING?


Skadekostnadsreducering är ett tillägg du kan teckna till när du hyr bil för att sänka din skadekostnad om olyckan skulle vara framme. Vilka belopp som gäller och för vilka moment hittar du längre ner på sidan.

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ SKADEKOSTNADSREDUCERING OCH SKADEKOSTNADSELIMINERING (CDE)?


Skadekostnadsreduceringen sänker din skadekostnad från exempelvis 15 000 SEK ner till 9 500 SEK, medan skadekostnadseliminering tar bort din skadekostnad helt.

I de fall vi säljer skadekostnadseliminering behöver reduceringen först vara tecknad.
För personbilar, minibussar och släp ingår skadekostnadsreducering på alla priser som presenteras på hemsidan.
Hyr du bil genom ditt försäkringsbolag så skiljer sig villkoren mellan de olika försäkringsbolagen.

VAD GÖR JAG OM MIN HYRBIL HAR FÅTT EN SKADA?

Om olyckan skulle vara framme när du hyr bil och det blir skador på hyrbilen så behöver du göra en skadeanmälan, detta oavsett om du har tecknat skadekostnadsreducering, skadekostnadseliminering (CDE) eller inget skadeskydd alls.

Kontakta oss gärna om någonting har inträffat så kan vi assistera dig med hur du går vidare och vad som behöver göras.
Om det finns en motpart inblandad är det viktigt att du tar uppgifter till denna och fyller i en skadeanmälan på plats. En blankett för skadeanmälan finns i bilens handskfack.

Längre ner ser du vad de olika skademomenten kostar med och utan tecknad skadekostnadsreducering.

Samtliga av våra fordon är helförsäkrade.

VAD KOSTAR SKADEKOSTNADSREDUCERING

Skadekostnadsreducering ingår i alla på hemsidan presenterade priser för personbilar, minibussar och släpvagnar.
För lastbilar kan skadekostnadsreducering tecknas till för 135 SEK/dygn, max 2 025 SEK/30-dygn.

CDE / SKADEKOSTNADSELIMINERING

CDE kan tecknas till när du hyr personbil i klass Ekonomi – Stor Premium.
Eliminerar din kostnad vid vagnskada till 0 SEK

145 SEK/dygn alt. 2 900 SEK/30-dygn

CDE tar inte bort din skadekostnad vid dessa moment:
Stöld med nyckel, höjdledsskada och Skada med eget vållande av förare under 24 år.

CDR PLUS (för Minibuss)

CDR Plus kan tecknas till när du hyr Minibuss.
Sänker din kostnad vid vagnskada från 9 500 SEK till 3 500 SEK

175 SEK/dygn

Vid förare under 24 år tillkommer ungdomssjälvrisk 2 000 SEK.

CDR Plus sänker inte kostnaden vid övriga skador såsom exempelvis trafikskada, stöld med nyckel, höjdledsskada.

Vid eventuell skada som kan belasta något försäkringsmoment gäller nedan skadekostnader med och utan tecknad skadekostnadsreducering:

SKADEKOSTNAD PERSONBIL / MINIBUSS

SKADETYPPERSONBIL
TECKNAD ELIMINERING (CDE)
MINIBUSS

TECKNAD CDR PLUS
PERSONBIL / MINIBUSS
REDUCERAD SKADEKOSTNAD
UTAN REDUCERAD SJÄLVRISK
Vagnskada0:-3 500:-9 500:-15 000:-
Trafikskada0:-5 000:-5 000:-15 000:-
Stöldskada/inbrott0:-5 000:-5 000:-15 000:-
Stöld med nyckelSEK bilens marknadsvärdeSEK bilens marknadsvärdeSEK bilens marknadsvärdeSEK bilens marknadsvärde
Brandskada0:-5 000:-5 000:-15 000:-
Glasskada0:-5 000:-5 000:-15 000:-
Bärgning/räddning (eget vållande)0:-5 000:-5 000:-15 000:-
Höjdledsskada15 000:-15 000:-15 000:-15 000:-
Skada, eget vållande av förare under 24 år (utöver moment ovan)2 000:-2 000:-2 000:-2 000:-


SKADEKOSTNAD LAST- OCH SKÅPBIL

SKADETYPLASTBIL
REDUCERAD SKADEKOSTNAD
UTAN REDUCERAD SJÄLVRISK
Vagnskada5 000:-15 000:-
Trafikskada5 000:-15 000:-
Stöldskada/inbrott5 000:-15 000:-
Stöld med nyckelSEK bilens marknadsvärdeSEK bilens marknadsvärde
Brandskada5 000:-15 000:-
Glasskada5 000:-15 000:-
Bärgning/räddning (eget vållande)5 000:-15 000:-
Höjdledsskada15 000:-15 000:-
Skada, eget vållande av förare under 24 år (utöver moment ovan)2 000:-2 000:-

KAN JAG BLI DEBITERAD FÖR MER ÄN EN SKADA?


Ja, skadekostnaden är per moment och är det fler skador på bilen utgår skadekostnad för respektive skadetillfälle.
Om du är vållande i en olycka där det finns en motpart utgår utöver vagnskada även skadekostnad för trafikskada.

HÖJDLEDSSKADA, VAD ÄR DET?


Höjdledsskada debiteras när fordonet fått skada på tak/ovansida på grund av att man kört in i tunnel, portal, garage, viadukt eller liknande som har en lägre färdhöjd än fordonets höjd.

Kostnad för höjdledsskada kan inte tas bort genom att exempelvis teckna skadekostnadsreducering/eliminering.

UNGDOMSSJÄLVRISK


Om föraren är under 24 år tillkommer vid skada alltid en ungdomssjälvrisk på 2 000 SEK.

FINNS DET NÅGRA SKADOR SOM INTE TÄCKS AV SKADEKOSTNADSREDUCERING?


Ja, det finns skador som inte omfattas av skadekostnadsreduceringen.
Det här är skador som har uppstått pga vårdslöshet, ex. slarvigt lastad bil, trasig inredning, sönderkörd koppling, sönderbrutna reglage eller liknande.

SLÄPVAGN

Skadekostnaden för skada på släpvagn är 500 SEK

Något som kan vara bra att veta är att om du råkar orsaka en trafikskada med släpvagn så går skadan genom fordonets trafikförsäkring.

EXTRA FÖRARE

Skadekostnadsreduceringen gäller endast för hyresmannen, om ni önskar vara fler som kör hyrbilen går det att lägga till fler förare.
Tillägg per extra förare: 25 SEK/dygn, max 300 SEK/månad.

VILLKOR VID FÖRSÄKRINGSHYRA


Vi samarbetar med många olika försäkringsbolag och tyvärr är villkoren olika beroende på vilket försäkringsbolag du har och även beroende på om din bil är helförsäkrad eller halvförsäkrad.
Kontakta oss gärna för information om vad som gäller vid just din hyra.